De laatste les van het jaar 2018! Een toegankelijke les voor iedereen, om weer een beetje te bewegen naar alle kerstkransjes, maar ook om naar wellicht drukke kerstdagen tijd en ruimte te maken voor jezelf, naar binnen te keren, stil te worden en achter je te laten wat je achter wilt laten.  Vanuit hier kun je het nieuwe jaar met open blik  begroeten.sterretje voor oud en nieuw

Na afloop is er thee.

Je kunt deelnemen op je kaart. Het extra half uur is mijn kerstkado aan jullie.

Kosten voor niet-leden (= geen lopend abonnement): 17,50 euro

Let op: De les gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Aanmelden daarom tot uiterlijk vrijdag 28 december via momoyoga!