MareYoga • e-mail • Stille Mare 11, Leiden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MareYoga

1. Eigen risico en aansprakelijkheid


1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Voorafgaande aan de les dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, een eventuele zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de les.
1.3 De studio is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling


2.1 De deelnemer dient vooraf te betalen voor een abonnement of losse les. De abonnementen zijn aan te schaffen via de website middels de persoonlijke account en iDEAL betaling.
2.2 Proeflessen en losse lessen kunnen contant in de studio worden betaald. Er is geen pin aanwezig.
2.3 Het abonnement  geeft het recht om binnen de geldigheidsduur van 3 maanden, een of meerdere keren per week (afhankelijk van het type kaart) de les te volgen waarvoor de deelnemer is ingeroosterd.
2.4 Een yoga-kaart of abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5 Een proefles en kennismakingskaart kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
2.6  Voor de actuele Tarieven zie ‘tarieven’ op de website.

3. Restitutie, verlenging en opzegging:


3.1 Indien de deelnemer een les mist en zich uiterlijk 2 uur van te voren heeft afgemeld (via de website de reservering heeft verwijderd), kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen het lopende kwartaal.
3.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidsduur vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de niet gevolgde lessen te vervallen.
3.3 Over betaalde lesgelden wordt geen restitutie verleend.
3.4 Verlengen van een kaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is (langer dan 3 weken). Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/overlegd per e-mail.
3.5 Om lessen in te halen wordt een kaart niet verlengd.
3.6 Het abonnement wordt na afloop automatisch met drie maanden verlengd.
3.7 Opzegging (tijdelijk of definitief) geschied tot uiterlijk 2 weken voor afloop van het abonnement per mail.

4. Gebruik studio


4.1 Het dragen van schoeisel in de yoga-zaal is niet toegestaan.
4.2 In de yoga-zaal is het niet toegestaan om te eten.
4.3 Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
4.4  Geen gebruik van  mobiele telefoons in de studio (wel in de kleedkamer, als het echt niet kan wachten 😉 )
4.5  In de studio zijn yogamatten aanwezig voor gebruik, deze dienen na de les schoon gemaakt te worden.

5. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen:


5.1 Op feestdagen is de studio gesloten.
5.2 Tijdens schoolvakanties is de studio in principe geopend, wellicht met een aangepaste vakantierooster.
5.3 Zowel de vakantierooster als ook de evt vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op de website en in de studio.
5.4 Tijdens een langere  sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Voor enkele dagen worden kaarten niet verlengd, de eventueel gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen


6.1 MareYoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal  worden gecommuniceerd via de mail en website.
6.2 MareYoga behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijden, soort lessen en docenten te wijzigen.

7. Uitsluiting


7.1 MareYoga behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een les indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.
7.2 MareYoga heeft het recht om een klant de les te weigeren indien de lichamelijke en / of geestelijke toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

8. Persoonlijke gegevens


8.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.
8.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan MareYoga te worden doorgegeven.

9. Wijzigingen door MareYoga


9.1 MareYoga heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Tijdelijke voorwaarden/ regels ivm actueel geldende corona regels worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief
9.2 Het geldende studioreglement en de voorwaarden zijn na te lezen op de website
9.3 MareYoga heeft ten allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
9.4  In alle onvoorziene gevallen beslist MareYoga

Februari 2022

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!