MareYoga • e-mail • Stille Mare 11, Leiden

Privacybeleid Mareyoga

Bescherming personengegevens
september 2022

We doen geen gekke dingen met je gegevens en willen je privacy zo goed mogelijk beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Uitgaanspunt is hierbij de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Door gebruik te maken van de website www.mareyoga.nl en/of lid te zijn van MareYoga verklaar je je akkoord met ons privacybeleid.

Over ons
www.mareyoga.nl wordt beheerd door Mirja Zitzner en Sanne Dresmé.

Contactgegevens:
Mirja Zitzner
MareYoga
Stille Mare 11
2312 DH Leiden
KvK: 69621985

Welke gegevens verzamelen wij?
Er worden alleen gegevens verwerkt die je zelf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan jou,

Indien je een e-mail hebt verstuurd of het contactformulier hebt ingevuld, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken persoonlijke gegevens voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.
Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen binnen de studio. MareYoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Blessures/Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je gezondheidsklachten hebt vermeld bij je aanmelding (of bij je aanmelding voor Yoga Spirit Leiden, voorganger MareYoga, tot oktober 2017), wordt deze informatie opgenomen in het ledensysteem Momoyoga.

Nieuwsbrieven: voor leden en voor niet-leden

Via de MareYoga nieuwsbrief communiceren wij over rooster-wijzigingen of andere specifieke of noodzakelijke nieuws voor de leden zoals speciale lessen of nieuwe docenten. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, afhankelijk van de noodzaak. Als je lid bent van MareYoga, wordt je automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief, zo dat je op de hoogte bent van veranderingen/activiteiten van de studio.
Daarnaast is er ook een nieuwsbrief voor niet-leden, deze verschijnt minder frequent en bevat alleen informatie over extra lessen.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Informatie die beheerd wordt door Mailchimp: naam en e-mailadres.

Gebruik van cookies op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
MareYoga maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken om de website te verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar Google.

Geautomatiseerde besluitvorming
MareYoga neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MareYoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer jij je lidmaatschap opzegt, vragen wij je, of je de nieuwsbrief voor niet-leden wilt ontvangen. Zo ja, verwijderen we jou e-mail adres uit de mailing voor leden en zetten het over naar de mailing voor niet-leden (minder frequent, geen mails over dagelijkse gang van zaken). In dat geval bewaren we ook je gegevens in momoyoga, zodra je makkelijk weer een les/ activiteit kunt volgen, mocht je dat willen.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan verwijderen we jouw e-mail adres uit ons bestand en verwijderen wij ook je account in Momoyoga binnen 1 maand na opzegging.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen (7 jaar). De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
MareYoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met Momoyoga om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven waarmee we samen werken en die jou gegevens verwerken in opdracht van MareYoga: Momoyoga (hiermee schrijf je je in voor de lessen), Mollie (hiermee worden binnen Momoyoga je iDEAL betalingen verwerkt) en Mailchimp (voor de nieuwsbrief), onze boekhouder en bank.

Zie hieronder hun privacybeleid:
Momoyoga privacy

Mollie privacy

Privacy Mailchimp

De Yogadocenten die lesgeven bij MareYoga zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit kun je deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account bij Momoyoga. Of op verzoek .

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mirja@mareyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MareYoga zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Het is altijd mogelijk je af te melden voor een nieuwsbrief waarvoor je je hebt opgegeven middels de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat.
Als je je afmeld voor de nieuwsbrief, wordt je e-mail adres nog wel bij mailchimp bewaard. Wil je dat je e-mail adres in het geheel verwijderd wordt, dan kan dat door dit verzoek per mail te sturen aan mirja@mareyoga.nl. Je e-mail adres wordt dan binnen 1 maand verwijderd.

Wanneer jij je lidmaatschap opzegt, kun je per mail aangeven als je wilt dat je wij je gegevens uit momoyoga verwijderen. Na jou verzoek per mail zullen we je gegevens binnen 1 maand verwijderen.

Klachtenregeling
Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de onderstaande  contactgegevens:
mirja@mareyoga.nl of

MareYoga
Stille Mare 11
2312 DH Leiden

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de mogelijkheden op deze site en het ledensysteem. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!