vliegende meeuwzaterdag 17 maart van 16.00 tot 17.30 uur met Judith vd Klink

Natural yoga movement is een meditatie door beweging. Een zoektocht naar kracht door zachtheid, lichaamsbewustzijn en bewegingsbewustzijn. Natural yoga movement is Yoga zonder mat.
Natural yoga movement gaat over transities, overgangen. Aandacht voor de transitie van de ene asana naar de volgende maar ook naar dat wat er tussen de ananas gebeurt. Dat moment waarop je heel bewust bent en de connectie voelt met adem, ruimte en lichaam. Het moment waarop je helemaal in het hier en nu bent.
We gaan op zoek naar de fysieke mogelijkheden van ons lichaam. We bewegen weg van onze comfort zone, en het aller belangrijkste; met heel veel plezier! Natural yoga movement is geschikt iedereen. Yoga ervaring is niet nodig.

Deelname: €15,- (deelname op je kaart is niet mogelijk)

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

English:

Natural yoga movement is a movement based class. It is a meditation through movement. We’ll be exploring strength through softness, body awareness and movement awareness. We will be moving to the rhythm of our breath and to the sound of music. We/ re not limited to a yoga mat but will be exploring the space around us, traveling through. Natural yoga movement emphasizes transitions, how do we enter and exit an asana, but also the awareness of what happens in between the asanas. In the “ in between” magic happens. The complete connection to the self in the present moment. The journey from one asana to the next guided by our breath. Exploring the possibilities and boundaries of our moving bodies with awareness, respect and intelligence.
Moving out of our comfort zone. Moving from the centre of our Body and finding stillness through movement. And most of all having a lot of fun as we explore the endless possibilities of movement. Natural yoga movement is suitable for all levels. No previous yoga experience needed.